Belastingadvies

In het verlengde van een aantal werkzaamheden van onze afdeling Accountancy liggen een aantal fiscale adviezen.

De aangifte vennootschapsbelasting volgt meestal op onze samenstelwerkzaamheden voor de jaarrekening van uw onderneming. Ook de winstaangifte, als onderdeel van de aangifte Inkomstenbelasting/Premies Volksverzekeringen, is een logisch vervolg op onze werkzaamheden.

Uiteraard zullen wij veelal naar aanleiding van het verwerken danwel beoordelen van uw financiële administratie zorgdragen voor uw periodieke aangifte omzetbelasting.

Maar deze aangifte kunnen wij ook incidenteel, bij calamiteiten, vakantie, op uw verzoek voor uw verzorgen. Ook doen veel ondernemers met name voor de laatste aangifte van een boekjaar een beroep op ons, wegens de problematiek rondom btw privé-gebruik (zoals auto, goederen, telefoon) en BUA. Als u hierover vragen heeft, bent u bij ons altijd aan het juiste adres!

Maar ook de particulier zonder onderneming kan met zijn aangiften Inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen bij ons terecht. Want heeft u zelf wel al uw aftrekposten in beeld? En kiest u wel voor een optimale verdeling van uw vrij te verdelen inkomensbestanddelen, waaronder het saldo van de inkomsten uit eigen woning en de posten van de persoonsgebonden aftrek?

Verder kunnen wij u ook van dienst zijn met aangiften schenkingsrecht en successierecht, aangiften dividendbelasting danwel uw andere aangiften. U mag uw vragen op dit gebied altijd aan ons voorleggen.