Samenstellen

Sommige ondernemingen zijn niet verplicht de jaarrekening te laten controleren door een accountant.
Wel dient de jaarrekening van rechtspersonen (b.v.'s) te worden samengesteld ten behoeve van de publicatieplicht (deponering bij Kamer van Koophandel). Daarnaast is de jaarrekening ook de basis voor de aangifte Vennootschapsbelasting.

Dit samenstellen geschiedt door het verzamelen, rubriceren en samenvatten van financiële informatie, waarbij geen zekerheid over de getrouwheid van de cijfers wordt verschaft, zoals bij een controleopdracht.
De jaarrekening wordt uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

De jaarrekening geldt bij ondernemers die winst uit onderneming genieten als basis voor de aangifte Inkomstenbelasting/ Premie Volksverzekeringen.

Verder worden jaarrekeningen gebruikt ten behoeve financieringsaanvragen en het maken van investeringsbeslissingen. Ook biedt de rapportage aanknopingspunten voor prognoses en begrotingen.

Ondanks het feit dat de samenstellingsverklaring geen 'beschermde'  status heeft, en dus door iedereen kan worden afgegeven, hecht een mogelijke derde (waaronder bijvoorbeeld banken en belastingdienst) veel belang aan de reputatie van het kantoor dat de jaarrekening voor de cliënt heeft samengesteld. Bij ons bent u daarom aan het juiste adres!
Wij zijn namelijk aangesloten bij de SRA en mogen het SRA-keurmerk dragen.
SRA-kantoren werken volgens het SRA-kwaliteitssysteem dat continu wordt getoetst en geborgd via een periodieke review. Daarom kunt u vertrouwen op professionele en deskundige dienstverlening.