Controle

Sinds 1 oktober 2006 mogen wettelijke controles uitsluitend worden verricht door vergunninghoudende accountantsorganisaties. Mateboer, Meester & Kuiper heeft daarom een vergunning aangevraag bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), zodat wij deze werkzaamheden, die wij reeds jarenlang uitvoerden voor onze betaande relaties, ook in de toekomst kunnen blijven doen.
De AFM heeft onze aanvraag beoordeeld en heeft aan ons kantoor met ingang van september 2008 een vergunning verleend voor het verrichten van wettelijke controles welke niet strekt tot het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB's).

De AFM heeft het toezicht op de accountantsorganisaties. Op haar website geeft zij een toelichting over haar werkwijze. Met name de kwaliteitsbeheersingssystemen van de accountantsorganisaties zijn relevant.

Als u dus, vanwege de omvang van uw vennootschap, aangemerkt wordt als een (middel)grote onderneming en dus verplicht bent een wettelijke controle te laten uitvoeren, bent u bij ons aan het juiste adres. Ook wanneer u meer zekerheid en betrouwbaarheid wilt voor uw jaarcijfers, kunt u ons een controleopdracht verstrekken. 
Bij onze controlewerkzaamheden brengen wij uw administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen in kaart. Mogelijke risico's die wij constateren, zullen wij met u bespreken. Aanbevelingen om deze risico's te beperken zullen dan eveneens aan bod komen!
Daarnaast zullen wij uiteraard een oordeel geven omtrent de betrouwbaarheid van het getoonde vermogen en resultaat dat in de jaarrekening is opgenomen.